WORK WITH US

ตำแหน่ง ประสานงานขาย ทำใบเสนอราคา ติดต่อลูกค้า
เงินเดือน : 13,000-16,000
รับผิดชอบในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น รับ-ส่ง ไลน์และอีเมลล์
ทำใบเสนอราคา พร้อมประสานงานกับฝ่ายกราฟฟิค
บรรยากาศในการทำงานเป็นกันเอง มีทีมงานร่วมกันกว่า 30 คน
ทำงานประจำออฟฟิศ จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา :  2 คน
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี (ยินดีต้อนรับนักศักษาจบใหม่ค่ะ)
4.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี
5.รักใบการบริการ มีทักษะด้านการขาย
6.มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
7.มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
8.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Microsoft Office ได้
9.ไม่มีประสบการณ์ มีหัวหน้าฝึกฝนให้
__________________________________________________

ตำแหน่ง บัญชี
เงินเดือน : 12,000-15,000 ขึ้นไป
จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนามเมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน
ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
จัดเตรียมเช็คพร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.วุฒิ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี (สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
4.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี
5.มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
6.มีพื้นฐานความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน
7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางบัญชี
8.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษี โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่ม
__________________________________________________

ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่องพิมพ์
เงินเดือน 12,000 
ควบคุมเครื่องพิมพ์ Inkjet
ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
ไม่ต้องมีประสบการณ์
ทำงานจันทร์-เสาร์ 
ทำงานเป็นกะ  กะกลางวัน 9:00-18:00 น.  
กลางคืน  18:00-03:00 น. (มีค่ากะกลางคืน)
อัตรา : 2 คน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว ขยัน อดทน 
3.อายุ 23 ปีขึ้นไป
4.ไม่กำหมดวุฒิ
__________________________________________________

ตำแหน่ง พนักงานขับรถส่งสินค้า,รถกระบะ 4 ล้อ
เงินเดือน 12,000 
ขับรถส่งสินค้าในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
รถมีหลังคา ไม่มีเด็กติดรถ สินค้ามีน้ำหนักเบา
รับ-ส่ง เอกสาร งานตามที่ได้รับมอบหมาย
ทำงานจันทร์-เสาร์ 9:00-18:00 น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
4.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี
5.มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
6.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
7.มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
__________________________________________________

ตำแหน่ง IT SUPPORT
เงินเดือน 12,000-15,000 ขึ้นไป 
ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมต่างๆ
แก้ไขปัญหาด้าน Hardware และ Software
มีความรู้ด้าน Network และติดตั้งสาย LAN ได้
สามารถแก้ไข้ปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ได้
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ปวช. / ปวส. / ป.ตรี (สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
4.มีประสบการณ์ด้าน IT Support จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.มีความรับผิดชอบ รอบครอบและอัธยาศัยดี
_________________________________________________

ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ดูแลโรงงาน และอื่นๆ
เงินเดือน 16,000-18,000 ขึ้นไป 
่สามารถติดตั้งไฟได้(นีอนน ดาวไลท์ ปีนเสาได้ มีวคามรู้ไฟ 3 เฟส )
ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ  ปวส.ขึ้นไป (สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
4.มีความรับผิดชอบ รอบครอบและอัธยาศัยดี
5.หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
_________________________________________________

ตำแหน่ง ช่างปูกระเบี้ยงยาง 
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป 
่สามารถติดตั้งไฟได้(นีอนน ดาวไลท์ ปีนเสาได้ มีวคามรู้ไฟ 3 เฟส )
สามารถขับรถได้
ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ปวส. / ป.ตรี
4.มีความรับผิดชอบ รอบครอบและอัธยาศัยดี
5.ประสบการณ์ในการขาย การเข้าพบลูกค้า มีความสามารถในการ ค้นหาและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
_________________________________________________

ตำแหน่ง Sales Executive 
เงินเดือน 20,000-35,000 ขึ้นไป 
แนะนำสินค้าของบริษัท
ทำยอดขายตามเป้าหมาย
มีค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่าCommission
ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3.ไม่จำกัดวุฒ
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Excel Word Outlook internet)
5.มีความรับผิดชอบ รอบครอบและอัธยาศัยดี
6.หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
_________________________________________________

ตำแหน่ง Graphic Design (สาขาสุขสวัสดิ์)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป 
ตรวจสอบงานพิมพ์ X stand,Roll up, Counter, Backdrop
ปรู๊ฟสีให้ลูกค้าทางเมลล์
ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย-หญิง
2.อายุ 22-35 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี  (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ)
4.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
5.มีความรับผิดชอบ รอบครอบและอัธยาศัยดี
6.หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
_________________________________________________

ตำแหน่ง Graphic Design (สาขาสุขุทวิท)
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป 
สร้างชุด Content ออกแบบชุด Content บน Facebook
ออกแบบชุดโฆษณาที่ใช้ใน Facebook Ads
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง
2.อายุ 24-35 ปีขึ้นไป 
3.วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี  (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะ)
4.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
5.มีความรับผิดชอบ รอบครอบและอัธยาศัยดี
6.มีประสบการณ์ในการสร้าง Content
7.หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
_________________________________________________

ตำแหน่ง หัวหน้าช่างเย็บผ้า
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป 
สามารถตัดเย็บผ้าในรูปแบบต่างๆได้
มีความรู้เรื่องเทคนิคการเย็บผ้า หลากหลายรูปแบบ
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป
3.มีความรับผิดชอบ รอบครอบและอัธยาศัยดี
4.หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
_________________________________________________

ตำแหน่ง ประสานงานขาย ทำใบเสนอราคา ติดต่อลูกค้า (สาขาสุขุมวิท)
เงินเดือน : 20,000 
รับผิดชอบในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เช่น รับ-ส่ง ไลน์และอีเมลล์
ทำใบเสนอราคา พร้อมประสานงานกับฝ่ายกราฟฟิค
ทำงานประจำออฟฟิศ จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา :  2 คน
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี (ยินดีต้อนรับนักศักษาจบใหม่ค่ะ)
4.บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี
5.รักใบการบริการ มีทักษะด้านการขาย
6.มีความมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
7.มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
8.ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Microsoft Office ได้
9.ไม่มีประสบการณ์ มีหัวหน้าฝึกฝนให้

_________________________________________________

ตำแหน่ง Sales Executive (สาขาสุขุมวิท)
เงินเดือน : 40,000 
แนะนำสินค้าของบริษัท
ทำยอดขายตามเป้าหมาย
มีค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่าCommission
ทำงาน จันทร์-เสาร์ 9:00-18:00น.
อัตรา : 1 คน
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุ 25 ปีขึ้นไป 
3.ไม่จำกัดวุฒ
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ (Excel Word Outlook internet)
5.มีความรับผิดชอบ รอบครอบและอัธยาศัยดี
6.หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

_________________________________________________

สวัสดิการ
1.วันหยุดประจำปี
2.ประกันสังคม
3.ค่าล่วงเวลา 1.5
4.ปรับเงินเดือน +4% ทุกสิ้นปี
5.ปรับเงินเดือนโดยตำแหน่งงาน หรือหน้าที่โดยไม่ขึ้นกับอายุงาน
6.พักร้อน 6 วัน
7.โบนัสตามผลประกอบการ
8.ลาแต่งงาน
9.ลาคลอด
10.ลาบวช
11.ลากลับภูมิลำเนา
12.ลาเพื่อการศึกษา
13.ลางานศพบิดา มารดา บุตรหรือครอบครัวคนใกล้ชิด
14.ลาดูแลบิดา มารดา บุตรหรือครอบครัวคนใกล้ชิด
15.งานเลี้ยงประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการไทยออโต้ โฮมแฟคตอรี่ ห้อง F23 ซ.สุขสวัสดิ์ 84  ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัครงาน
เขียนใบสมัครด้วยตัวเอง สัมภาษณ์วันสมัคร รู้ผลทันที หรือรอติดต่อกลับ 1-3 วัน
-          ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ 0949524585
-          ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : [email protected]
-          สอบถามรายละเอียดทาง Line : HRtumtook