ความพึงพอใจของลูกค้าสำคัญกับเรามาก บริษัท ทำถูก จึงได้จัดให้มีช่องทางในการรับคำติชม รับฟังความคิดเห็น และเรื่องร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าทุกท่าน หากท่านประสงค์ร้องเรียน ติชม หรือเสนอเแนะนำปรับปรุงการบริการ กรุณากรอกข้อมูลหรือหลักฐานตามความเป็นจริงในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ ขอข้อมูลเพิ่มเติม และรายงานผลแก่ท่าน เพื่อการปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB