ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้เราจัดส่ง Catalog ฉบับจริงให้ลูกค้าได้เลยนะคะ

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB